Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Leányok, Asszonyok, Új NAP virrad rátok!

magyar-asszony.jpg

Magyar Asszony, mikor öltözteted NAPBA a szívedet?

Mikor rezdülsz egyszerre a Teremtéssel?
Hol vannak az ősi titkok melyek belőled fakadnak, s benned gyökereznek?
Egy Új Hajnal jő már, a küszöbén állunk.

Szíved nyisd meg gyorsan, hogy be tudd fogadni a felkelő NAP sugarát, mely meggyújtja a benned élő lángot,- felszítja a tűzet, s azt suttogja:- EMLÉKEZZ!
Emlékezz azokra az időkre mikor NŐ voltál, s büszkén vállaltad sorsod, tetted a dolgod, mit az ÚR reád szabott. Ha elfáradtál, megpihentél,- Napbaöltözött Anyánktól új erőt merítettél. Belülről fakadóan tudtad mi a helyes, s mi helytelen.
Hol van lelkednek ezen része, hol bújik meg?
Nyisd meg a szíved, s fogadd be az Új Hajnal felkelő sugarát, mely átlényegíti lényedet,- emlékezz az IGAZI ÖNVALÓDRA, arra, aki eredendően voltál, s vagy ma.
A NŐ az, aki megtartó ereje és végtelen szeretete által megnyitja a szíveket, s ha kell hegyeket mozgat meg.
Hát tegyünk most is,- mozgassuk el az elénk hatalmasodó hegyeket, melyek meggátolják, hogy igaz hitben és szeretetben, szabadságban éljünk.
Kedves Nőtársaim, kik még az ősi hit megtartó erejében éltek, tisztelitek, és magatokénak valljátok,- kérlek benneteket, - álljunk ki magunkért, Családunkért, Nemzetünkért. Saját megújulásunk által mutassunk példát.
Nyúljunk vissza bátran ősi gyökereinkhez, hozzuk át a jelenbe és működtessük azt.
Bátran merjük felvállalni és továbbadni hagyományainkat, ősi szokásainkat.
Merjünk NŐKKÉ, ASSZONYOKKÁ, ANYÁKKÁ lenni, és MAGunkból fakadóan tenni, és tenni….
Ha felvállaljuk MAGunkat, azt, akik vagyunk,- akkor Új Jövőt írhatunk!
Az eredendő női minőség visszavételével, a NŐK magukhoz veszik azt a hatalmat, amely belső, legmélyebb forrásukból fakad.
Belső isteni minőségükre hallgatva, egy olyan „szerepváltozáson” mennek keresztül,
amelyben ÖNMAGUK belső lényéhez visszatalálnak, és ösztönösen működtetik azt az erőt, mely őket alkotta.
Itt már nincsenek „szerepjátékok”,- a magasabb tudat felismeri azokat a hiányosságokat, szerepjátékokat, amit eddig felvett mintaként szerepeltetett életében.
Mindettől megválva egy ÚJ NŐI Minőség alakul ki, az EREDENDŐ NŐI MINŐSÉG,- ami a jelenbe áthozva és aktiválva kap szerepet.
A MAGYAR NŐ együtt él a TEREMTŐVEL.
Megtartó ereje a Családnak, kisközösségnek, és a Hazának.

  A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.
Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…

Írta: Feketéné Lendvai Katalin

 

magyarvistai-nepviselet-oltoztetes.jpg


Magyar Leányok, Asszonyok, Új NAP virrad rátok!

Magyar Leányok, Asszonyok,- eljött az idő, s már itt van, Új NAP virrad rátok!
Lényednek elzárt részét fordítsd a Fény felé, emeld magosra,- engedd, hogy a Fény átmossa és átlényegítse! Tisztulj meg általa!  Lényednek fénylő részét ezer sugárként áraszd szét a világban, és hirdesd büszkén,- MAGYAR VAGYOK!
Ébreszd fel szendergő társaidat, fényeddel öleld körbe őket!
Tápláló forrásként áradj szét a világban, oszd szét a fényedet, s emeld vele a körülötted élő embereket!
Magyar Leányok, Asszonyok, TI, Akik az ÉLET várományosai vagytok,- ÉBREDJETEK!
Eljött az idő, s már itt is van, hogy a Szent Női Minőséget begyökereztessétek!
Új NAP virrad rátok, mely Öntudatra ébreszt. Felébreszti lényednek azon részét, melyben egységet alkottál az EREDENDŐ SZENT NŐI minőséggel.
Itt az ideje, hogy minden sallangot, minden felvett és sajátodként működtetett mintát, amely eltér eredendő minőségedtől a Fénybe emelj!
Hántsd le magadról fénytelen burkaidat, melyek elzárnak a Fénytől, és nem engedik a kiteljesedésedet!
Oldj fel magadban minden olyan mintát, mely már méltatlan hozzád!
Energiatesteidből tisztíts ki minden olyan lenyomatot, melyek az elmúlt életek terheit viselik!
Ragyogj mint a NAP, fénylőn szikrázóan ragyogj!
Ragyogtasd a fényedet, s ezzel tisztítsd és emeld ANYAFÖLDEDET!
Válj BOLDOG ASSZONNYÁ, kik előkészítik az Új Kor eljövetelét és segítik, hogy Magyarország NAGYBOLDOGASSZONYUNK kérésére a FÉNY ORSZÁGÁVÁ váljon!
Magyar Leányok, Asszonyok!
Lépjetek ki a Fényre, Isten Szent Ege alá,- vegyétek magatokhoz Ősi Erőtöket, és ezzel az erővel tápláljátok Családotok, kis és nagy Közösségeteket!
Áldón terjesszétek ki fényetek, ragyogjátok be vele Nemzeteteket!
BOLDOGASSZONY leányai vagytok,- Eljött az ideje, hogy EGYSÉGBE tömörüljetek!
Emlékezzetek arra, hogy kik voltatok egykoron, s mi az az ERŐ, amit képviseltetek!
A Fény ragyogja be szívetek, s ébresszen Öntudatra bennetek!

Áldással és Fénnyel, szerető öleléssel: Feketéné Lendvai Katalin


ŐSI TUDÁS

Az ősi tudás mindegyikőtökben benne lakozik. Ha befelé figyeltek, s visszaléptek az időben, egy új világ tárul elétek.
Az asszonyok egy olyan rendben éltek, amelyben eredendően tudták, mi a Családban betöltött szerepük,- melyek azok a kötelezettségek, amik reájuk hárulnak. Ezt mindenki a maga teljességében élte meg, hisz az eredettől, a kezdettől benne élt.

Voltak alá és fölé rendelt viszonyok, de a maga teljességében, minden a legnagyobb rend szerint működött,- az ISTENI REND és TÖRVÉNY hatása alá vonva magát.
Sokan jutottak el közületek arra a szintre, amelynél egy bizonyos „kapu” kinyílását várjátok,- ez a bennetek lévő ősi erő előhívása. Ennél a pontnál minden bátorságodat össze kell szedned, hogy szembenézz a múltaddal, azzal az Önvalóval, aki ma is részedet alkotja, és segít a teremtésben. Nemtől függetlenül ez egy kódhoz van kötve,- a kód pedig egy olyan valóságot tükröz vissza,- amelyben,- itt a földi létben, egy bizonyos fejlődési ponthoz megérkezel.
Múltad kapuja csak ez esetben tárul fel előtted, és ekkor tudod MAGOD-ból előhívni azt az ősi tudást, amely részedet alkotja. De amíg nem érkezel meg erre a szintre, várakoznod kell a kapu kinyílására,- és a földi létben serényen szorgoskodnod kell, hogy különböző fokozatokon, amelyek a szellemi előrelépésedet segítik elő,- keresztül menj,- olyan cselekedetek által, amelyben felismered az ÉLET értelmét,- benne a Te magad létét, és a helyet, amit elfoglalsz a TEREMTÉSBEN. 
Ha mindennek már a tudatában vagy, és erős hívást érzel, hogy visszavedd ősi Éned által megszerzett tudást,- akkor egy pontnál feltárul előtted a MISZTÉRIUM,- amelybe beavattatsz. De most jól figyelj!- Ezt a tudást csak jóra használhatod!
A Szépség, a Jóság, a Teljesség és a Szeretet építésére, megőrzésére.
Nem használhatod pártoskodásra, mások megtévesztésére, és Önvaló Lényük eltérítésére!
Az ŐSI REND szerint,- EGYSÉGET kell, hogy alkoss a Természet Törvényeivel,- az ISTENI REND akaratával,- a TEREMTŐ ATYA, NAGYBOLDOGASSZONY és a FIÚ szeretetével.
Ha ezeket a Törvényeket elfogadod, és utadon elérkeztél a tudás megnyílásához,- akkor lépj be a MISZTÉRIUMBA,- öltsd magadra azt AKI VAGY, - és nyilvánítsd meg magad.
Állj ki határozottan, képviseld azt a tudást ami benned van,- és add tovább,- hogy más is megismerhesse, felismerhesse,- hogy benne is lakoznak ilyen, és ehhez hasonló kincsek.
Nyúlj vissza a múltadhoz,- hozd át a jelenbe,- gyökereztesd be,- keltsd életre Önmagad csodáját,- nyújts segítő jobbot,- eredeztesd át magad a jelenbe.
S a tudással mely benned gyökeredzik, építs ÚJ VILÁGOT, új szemléletet,- amelyben, a jelenben megvalósítod a TUDÓT, - az EREDENDŐ ŐSI MINŐSÉGEDET.
   A TELJES EGYSÉG kialakításához, a Férfiaknak is magukhoz kell venniük Ősi, Eredendő Minőségüket,- amelyben visszatérnek az EREDENDŐ RENDhez.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

wow.jpg

 

ŐSI HITÜNK

2013. február. 19.

Magyar Leányok, Asszonyok, az Élet gyógyítóivá válhattok.
Mindaz a SZER-Elem, ami bennetek rejtőzik, egy olyan áldásos minőség, amely ritkán adatott meg a világ számára. Minden tudás birtokosai vagytok, hisz lelketek legmélyén rejtőznek azon ősi kódok, amelyek az élet végtelen körforgásában mindig a segítségetekre voltak.
A NŐK, az ősi megtartó erejük által minden korban képesek voltak olyan cselekedetet végrehajtani, ami meghaladta az akkori korszellemet.
Ha befelé figyeltek és lelketekbe mélyedtek, százszorszép dolgokra leltek.
Megtaláljátok mindazt az elrejtett tudást, amely eredendően belétek lett gyökereztetve.
A MAGYAR névben hallatlan erő lakozik. Hite által sziklákat képes elmozdítani az útból.
Magyar Leányok, Asszonyok,- mindez az ősi erő bennetek lakozik!
Ha visszamertek nyúlni és a múltat megidézni, csodálatos varázslatban lesz részetek. Ősi megtartó erőm által olyan kódokat adok át nektek, s nyitok fel bennetek,- amely által megtáltosodhattok. Ha mélyen befelé figyeltek, ha kizárjátok a külvilágot,- s semmi másra nem figyeltek csak a bennetek élő Istenire,- akkor egy pont után kapuk nyílnak meg bennetek. Ezek a kapuk mögött egy olyan világ rejtőzik, ami eddig zárva volt előttetek, amelyben a MAGhoz érkeztek.
S a bennetek lévő MAG üzen:- Jer velem! Vállald fel ÖNMAGAD, magyarságod, azt, AKI Vagy.
VAGYOK Aki VAGYOK,- Veled VAGYOK.
Együtt rezdülünk a szóra, mely különös értelmet jelent.
Napsugaraim, lelkemnek angyalai,- ne féljetek, bántódásotok nem eshet!
Veletek vagyok, óva vigyázom lépteiteket.
Hozzátok elő magatokból azt a Szent NŐI Minőséget mely lelketekbe van kódolva!
Megtartó erőtök által tartsátok össze a Családot, a Nemzetet!
Szívetekből hozzátok elő az ősi HON dicsőségét, tiszteljétek azt, akik vagytok.
Nyúljatok vissza az ősi technikákhoz, emeljétek át a jelenbe.
A NŐ a Család megtartó ereje,- Ő az, aki által a tűz nem alszik ki otthonaitokban.
Melegsége és szelídsége, de ha kell a tettereje lágy hálót sző körétek, amellyel egyre feljebb és feljebb emel bennetek.
Kincseim,- hívjátok elő magatokból ezt az Ősi Szent NŐI Minőséget.
Nagyboldogasszonyként állok elétek, s viszlek vissza a múltba bennetek.
Csak kérjetek,- és emlékezzetek!
Hívjátok elő MAGotokból mindazt a csodát, azt a szépséget mely egykoron természetes volt. Merjetek,- Új Életre keljetek! A múltat áthozva és megjelenítve a mostban, nyerjétek vissza erőtöket. Csak kérjetek,- csak hívjatok!

Lelketekben ősi húrt pengetek, hisz Nagyboldogasszony vagyok, aki már Szűz Mária születése előtt is itt volt veletek.

Ősi lélek, ősi hangja zendül:

- Magyar Te árva, Te száműzött! Térj vissza hitedhez, elfeledett gyökereidhez!
Vess számot a múlttal, de újítsd meg magad a jelenben.
Formáld magad Nagyboldogasszony tiszteletére,- így lészen Országod újra dicső HON, nem pártoskodó.

Ősi Magyar ének zendül:

- Istenanya, Szent Anya, magyaroknak Asszonya, dicső múltnak otthon adója!
Anyai palástoddal óvj bennünk, védelmezd lelkünk.
Dicső Anya, Szent Anya, magyar Honnak várományosa!
Áldj bennünk, állítsd helyére Igaz Hitünk, Őseinktől elrendelt szerepünk!

Istenanya, Szent Anya, Anyahita, magyar Lélek őrzője és megtartója!
Segíts emlékeznünk, ősi hitünk meglelnünk.
Magyaroknak Asszonya, a TRÓN várományosa,
Add vissza ősi hitünk és szerepünk!

 

Most pedig ébredjetek MAG Urak!
Legyetek tettre készek, hisz ősi remény bennetek éled!
Ne aludjatok!
Az idő szárnya szélsebesen halad,- s elérkezett mit most tehettek.
Ősi hittel, bátorsággal óvjátok a Nemzetet!
Ellent mondatok a csalárdságnak, a megbontó intrikáknak, családvesztő rendeleteknek!
Álljatok ki MAGotokért, megtartva Őseitek tiszteletét!
Anyahita minőségemben szóltam, ÉN, aki a jelenben is itt vagyok veletek.

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

 

3343e639ec9bdbfb2b8402d90d1da85ca25081a1.jpg

 

Minden NŐ saját forrásán keresztül érkezik meg ÖnMAGához.
Ahhoz az Isteni Forráshoz amely lénye legmélyén él,- abban az Isteni MAGban,- abban az Isteni Szentségben, melynek életet adó princípiumát jeleníti meg és sugározza szét a nagyvilágba.
Ez az életet adó forrás,= az Ősvíz, amely minden NŐ rejtekében ott rejtőzik.
Csakis Ti magatok vagytok fényetek bezárói!
A végtelen Ősfolyam átmossa lelketek, feloldja az évszázadok óta megtagadott részeiteket.
Ébredj hát ÖnMAGad szépségére!
Az ősi tudást magadban hordozod. Nyílj meg a Fény felé, merd megtisztítani árnyékrészeidet, magasra a Fénybe emelni őket.
A régi minták korlátoznak benneteket abban, hogy teljességgel kapcsolatba lépjetek az Isteni Forrással.
A Forrás bennetek van, nem kívül kell keresnetek! Saját istenséged forrása te magad vagy!
A Nőknek tudatosságuk által mindig lehetőségük volt utat mutatniuk a férfiaknak.
Ez a tudatosság pedig mélyen, lényetek legmélyéből fakad. De hogy mindennek a tudatában legyetek, vissza kell térnetek az Ős Forráshoz, ahhoz az életet adó princípiumhoz, amelyre a mai időben már igen sok sallang rárakódott.
Mindennek letisztítása nem kis munkával, önfegyelemmel, és önvizsgálattal jár.
Az évszázadok során sok olyan mintát tudtatok magatokénak, és azonosultatok vele , amely nem sorolható a tiszta női minőségek közé.
Ebben az évben fokozottabb feltárások történnek.
A tavalyi évben már elindult egy olyan feltáró folyamat, amely a torz mintákat felismeri, - a tudatosság által választ kap az eredetére.
A torz minták, generációs problémák, melegágyai a női szervek megbetegedéseinek.
Minden esetben van egy lelki vonulat, amely ha elnyomásra kerül, a sejtekben, majdan a szervekben egy torzulást okoz, amely betegség formájában képződik le a szervezetben.
Ennek felismeréséhez muszáj szembenézni magatokkal, és szépen, lépésről lépésre felszínre hozni azokat az érintett és taglalt helyzeteket, melyek előidézték a sejtek deformitását.
Azok az élethelyzetek, amelyek lelketekben fájdalmat okoztak, - nem kaptak megértést, feltárást, elengedést és megbocsájtást, mindig alacsony szintű energiaként rezegnek bennetek. Ezeknek a feltárása mindenképpen szükségszerű.
A sejtinformáció rendbetétele által, lehetőség van a gyógyulásra.Természetesen ehhez nem kis merészségre van szükség, hiszen olyan réteget tárhattok fel magatokban, melyek Önmagatok számára is ismeretlennek tűnhet.
Ahhoz, hogy tökéletes, ép és egészében teljes életet élhessetek, szembe kell nézni magatokkal.
Vállalnotok kell esetleges gyarlóságaitokat, hiányosságaitokat.
Szembenézve Önmagatokkal, egy olyan minőségi életet alakíthattok ki magatok és ezáltal családotok számára, amely megfelel az életet adó ősi minőség női princípiumának.

Szeretettel és Fénnyel: Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2016. január. Enyészet havának 9.-ik napján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Tofokw bwdwpe

(Ebngze, 2022.06.26 09:25)

order cyclobenzaprine 15mg online cheap - <a href="https://rpropranolol.com/">oral inderal 20mg</a> propranolol brand

Mizecr ieulxy

(Pyqgxl, 2022.06.24 16:28)

accutane online buy - <a href="https://risotretinoin.com/">accutane 20mg pill</a> cheap tetracycline 500mg

Klpqdm ogbpeo

(Rgjmgm, 2022.06.22 18:53)

cheap provigil - <a href="https://rpmodafinil.com/">buy modafinil 200mg</a> rhinocort nasal spray

Yysbvu vnhzxw

(Dajxss, 2022.06.21 06:49)

genuine viagra - <a href="https://rtadalafil.store/">buy cialis 20mg pill</a> cialis price costco

Zqilwy vqbrdg

(Facmok, 2022.06.19 22:01)

cenforce 50mg cost - <a href="https://cenforcer.com/">cenforce uk</a> buy domperidone 10mg online cheap

Kpcjug apmmvb

(Iiimzj, 2022.06.14 21:58)

order tadalafil 10mg sale - <a href="https://sildefix.com/">cialis viagra sales</a> cheap sildenafil 100mg

Owautv ehipgu

(Lilxvd, 2022.06.13 10:34)

buy synthroid 100mcg without prescription - <a href="https://chloroquinedi.com/">plaquenil 400mg tablet</a> order plaquenil 400mg pill

Ijjioq rvlauq

(Bfepsh, 2022.06.11 22:53)

buy albuterol without prescription - <a href="https://casinoandslotx.com/">slots free</a> oral priligy 60mg

Enajvh sqzxto

(Chcsri, 2022.06.10 07:50)

purchase vardenafil generic - <a href="https://vardenafilxp.com/">buy levitra 10mg online</a> order clomid 50mg online

Qssaks pacsaz

(Afkqzo, 2022.06.08 19:58)

lisinopril 5mg tablet - <a href="https://metoprololpx.com/">metoprolol over the counter</a> order generic tenormin 50mg

Zimkpx tdcbkz

(Oyeihn, 2022.06.07 07:16)

buy glucophage 500mg without prescription - <a href="https://atorvastatin.store/">lipitor 10mg sale</a> purchase amlodipine pill

Glntnk pwefdi

(Dyotkq, 2022.06.05 18:09)

brand hydroxychloroquine 200mg - <a href="https://chloroquins.com/">order chloroquine 250mg online cheap</a> buy baricitinib generic

Dyodmz srfxtn

(Yloaym, 2022.06.04 03:18)

purchase lasix - <a href="https://doxycyclinet.com/">doxycycline 100mg pill</a> buy oral ivermectin

Uazzwz lukhxc

(Slpcin, 2022.06.02 11:06)

order prednisolone sale - <a href="https://predsolone.store/">prednisolone 40mg usa</a> cheap viagra pills

Xbqkzm buhatt

(Rnvmba, 2022.05.31 20:21)

cheap amoxicillin pill - <a href="https://azithromycpl.com/">purchase zithromax generic</a> sildenafil 50mg brand

Xkthqm okcpnz

(Qkcqty, 2022.05.30 11:22)

buy deltasone 10mg pill - <a href="https://edpill.store/">blue pill for ed</a> oral isotretinoin 20mg

Qvkdtv surjcq

(Vmxexd, 2022.05.29 02:23)

tadalafil 10mg brand - <a href="https://provigpill.store/">modafinil generic</a> order provigil online cheap

Cyjhqa opuknb

(Zfdczy, 2022.05.27 05:56)

doxycycline 100mg canada - <a href="https://doxycyclineg.store/">doxycycline 100mg pills</a> cialis brand

Narhjw pyczfc

(Iwbjuh, 2022.05.25 16:43)

ivermectin 3 mg stromectol - <a href="https://ivermectinx.store/">buy ivermectin 6 mg for humans</a> vardenafil 10mg price

Odlwtm aetptq

(Ebcgfr, 2022.05.24 08:17)

order amoxil for sale - <a href="https://amoxicillinc.store/">cost amoxicillin 250mg</a> buy vardenafil 10mg online cheap